Monthly Archives: Tháng Bảy 2022

GLOBAL GAP – TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO AN TOÀN TRÁI CÂY

TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO AN TOÀN TRÁI CÂY CỦA GLOBAL GAP LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TIÊU CHUẨN NÀY.   1. Tiêu chuẩn GLOBAL GAP (Global Good Agricultural Practice) Global Gap là tập hợp các biện pháp kỹ thuật về thực hành nông nghiệp tốt được xây dựng để áp dụng tự nguyện […]