Chính sách bảo mật

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã vào Website saigon360.com.vn để xem hàng và mua hàng. Sài Gòn 360 cam kết sẽ bảo mật những thông tin riêng tư của khách hàng. Xin vui lòng tham khảo những cam kết của Sài gòn 360 ở mục bên dưới.

I. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Sài Gòn 360 hiểu rằng vấn đề bảo mật thông tin rất quan trọng, vì thế chúng tôi chỉ thu thập thông tin liên quan đến giao dịch của chúng tôi và quý khách. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân khi luật pháp yêu cầu hoặc trong trường hợp phù hợp với mục đích trao đổi, thu thập thông tin.

Sài Gòn 360 cam kết chỉ thu thập, lưu trữ, tiết lộ thông tin của Quý khách theo các điều khoản được nên bên dưới.

Nếu Quý khách có bất kỳ nhận xét, đề xuất hoặc khiếu nại, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email: contact@saigon360.vn.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại

Thông tin chỉ được thu thập khi quý khách tự nguyện gửi cho Sài Gòn 360. Trong trường hợp quý khách rút lại hoặc không đồng ý việc chia sẻ thông tin, giao dịch giữa Sài Gòn 360 và quý khách không thể thực hiện.

2. Sử dụng, Chia sẻ Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý khách sẽ được sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba (bao gồm các công ty liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba), vì một số hoặc tất cả các mục đích sau:

 • Giúp quý khách thuận lợi trong việc sử dụng dịch vụ tại saigon360.com.vn.
 • Xử lý các đơn đặt hàng mà quý khách đã đặt mua thông qua Website cũng như các thanh toán mà quý khách đã thực hiện, sẽ được xử lý bởi đội ngũ Sài Gòn 360.
 • Chúng tôi sẽ chuyển thông tin của quý khách cho đơn vị giao nhận hàng hóa để sản phẩm đến tay quý khách.
 • Sài Gòn 360 sẽ cập nhật thông tin mua, giao hàng cùng các hỗ trợ khác
 • So sánh, xác minh với bên thứ ba để đảm bảo thông tin là chính xác
 • Sài Gòn 360 sẽ gửi các chương trình khuyến mãi, các thông tin chăm sóc, ưu đãi cho khách hàng thông qua thông tin khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. Khách hàng có quyền hủy không tiếp nhận thông tin.
 • Trong một số trường hợp, saigon360.com.vn có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin, ví dụ như việc đó là cần thiết để ngăn chặn các hành vi xầu hoặc vì mục đích liên quan đến pháp luật.

Sài Gòn 360 không tham gia vào việc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba.

3. Thu hồi thông tin

 • Quý khách có quyền phản đổi việc tiết lộ thông tin, trường hợp quý khách cần hạn chế việc cung cấp thông tin vì những mục đích bên trên, quý khách có thể liên hệ địa chỉ e-mail của chúng tôi: contact@saigon360.vn
 • Xin vui lòng lưu ý rằng trong một số trường hợp nêu trên, nếu quý khách từ chối cung cấp thông tin, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ của chúng tôi đến cho quý khách.

4. Cập nhật thông tin cá nhân 

 • Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của Quý khách trên Sàn giao dịch saigon360.com.vn. Nếu Quý khách không có tài khoản với chúng tôi, Quý khách có thể cập nhật bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ của chúng tôi ở trên.
 • Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để chia sẻ cập nhật với thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách nếu thông tin cá nhân của Quý khách vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.

6. Bảo mật thông tin cá nhân 

Sài Gòn 360 cam kết rằng tất cả các thông tin sẽ được lưu trữ an toàn.

Nếu Quý khách tin rằng bảo mật của Quý khách đã bị Sài Gòn 360 xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail của chúng tôi: contact@saigon360.vn

7. Chia sẻ Cookies

Sài Gòn 360 cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Sài Gòn 360, giúp Sài Gòn 360 biết được những yếu cầu của quý khách, từ đó cải tiến dịch vụ tốt hơn.

8. Không gửi thư rác (spam), phần mềm gián điệp hoặc Virus

Tất cả các loại thư rác, phần mềm gián điệp, virus đều không được phép có mặt. Quý khách xin vui lòng lưu ý rằng quý khách không được gửi bất kỳ thông tin nào như trên thông qua saigon360.com.vn. Trường hợp quý khách muốn báo cáo thông tin không rõ ràng, đáng ngờ, vui lòng liên hệ với Sài Gòn 360 theo thông tin liên hệ.

9. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Sài Gòn 360 sẽ thường xuyên xem xét sự đầy đủ của Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi và thay đổi Chính sách Bảo mật vào thời điểm bất kỳ. Mọi thay đổi đối với chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch.

10. Quyền của Sài Gòn 360

Bằng cách tham gia giao dịch trên saigon360.com.vn, quý khách thừa nhận và chấp thuận rằng saigon360.com.vn có quyền công bố thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ cơ quan pháp lý, cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ, cơ quan thuế hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan khác hoặc các chủ sở hữu có thẩm quyền liên quan nếu saigon360.com.vn có cơ sở hợp lý để tin rằng, thông tin cá nhân của quý khách cần thiết cho mục đích đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ, yêu cầu hoặc thỏa thuận, bất kể là tự nguyện hoặc bắt buộc, là kết quả của việc hợp tác theo lệnh, điều tra và/hoặc yêu cầu về bản chất bất kỳ với các bên này. Trong phạm vi phát luật cho phép, quý khách đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động và/hoặc từ bỏ bất kỳ quyền thực hiện hành động chống lại saigon360.com.vn liên quan đến việc công bố thông tin cá nhân trong mọi trường hợp.

11. Liên hệ với saigon360.com.vn

Trong trường hợp quý khách cần giải đáp thắc mắc hay phản hồi như thế nào về tất cả những quy định bên trên, vui lòng liên hệ Sài Gòn 3360 qua email: contact@saigon360.vn hoặc qua fanpage của Sài Gòn 360.

II. Chính sách bảo mật thanh toán

1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán thẻ trên website https://saigon360.com.vn/ (sau đây gọi là “saigon360.com.vn”) được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của saigon360.com.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Bên cạnh đó, saigon360.com.vn áp dụng tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn thông tin thanh toán của quý khách hàng.

2. Quy định cụ thể

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của saigon360.com.vn áp dụng với khách hàng:

 • Sài Gòn 360 cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên saigon360.com.vn với nguyên tắc saigon360.com.vn chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa. Vì vậy:
  • Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.
  • Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của saigon360.com.vn mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.
 • Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.