Chính sách giải quyết khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, saigon360.com.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của saigon360.com.vn. Vui lòng tham khảo các bước giải quyết khiếu nại của saigon360.com.vn bên dưới.

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về sản phẩm của saigon360.com.vn qua email: contact@saigon360.vn hoặc Hotline

  • Quận 11 – 028 396 22 360
  • Quận 5 – 028 383 08 360
  • Quận 1 – 028 382 17 360

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên saigon360.com.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: saigon360.com.vn sẽ liên hệ lại với khách hàng để giải quyết những khiếu nại hay tranh chấp.

Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của saigon360.com.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Khách hàng có thể gửi khiếu nại tại địa chỉ: